تبلیغاتسایت سینکا روزانه با صدها مطلب جدید - در صورت ناقص بودن مطلبی به لینک منبع آن در پایین مراجعه کنید

فهرست کامل اسم دختر که با حرف ر شروع می‌شود

رایا - رزا - رسپینا - رستا - روشنک - رومینا - رونیکا - رها - رایان - رویا - روژان - روناک

اسامی فارسی

رابو 

معنی: نام گلی از گلهای بهاری

رابیا 

 معنی: مشهور، نامدار

راتا 

 معنی: نام فرشته ای است

رادا 

معنی: راد + ا (پسوند نسبت)، منسوب به راد

رامی 

معنی: رام + ی (پسوند نسبت)، منسوب به رام

رامینا 

معنی: رامین + الف (نسبت)، منسوب به رامین؛ دخترِ طربناک.

رامینه 

معنی: رام، رامین، طربناک.

رایا 

معنی: رای، فکر، اندیشه، تأمل

راددخت 

 معنی: دختر بخشنده یا خردمند

راز 

معنی: آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر

رازان 

معنی: نام روستایی در نزدیکی خرم آباد

رازک  

معنی: گیاهی علفی از خانواده شاهدانه که معطر، تلخ، و دارویی است

رافونه 

 معنی: پونه

رام افزا 

معنی: افزون کننده آرامش

رام افزون 

معنی: رام افزا، افزون کننده آرامش

رام بانو 

معنی: بانوی آرام یا بانوی شاد

رامدخت 

معنی: دختر آرام

رامش 

معنی: شادی، خوشی، لذت، حظ ، آسودگی، آسایش، سرود، نغمه

رامشین 

معنی: نام روستایی در نزدیکی سبزوار

رامک 

 معنی: رام، اهلی

رامونا 

معنی: مظهر عشق، لاتین نگهبان عاقل

رامینه 

معنی: رامین

راوش 

معنی: مصحف زاوش، نام ستاره مشتری

راویز 

 معنی: خارشتر

راویس 

معنی: صاحب جاه و جلال

رایکا 

معنی: محبوب، مطلوب

رخ افروز

معنی: روشن کننده چهره، شادی آور

رخسار

معنی: چهره، صورت، گونه

رخساره 

 معنی: چهره، صورت، گونه

رخسانا 

معنی: مانند رخ، مانند رو؛ (به مجاز) زیبارو

رخسانه

 معنی:رخ + سان (پسوند شباهت) + ه (پسوند نسبت)، رخسانا

رَخشان 

معنی: درخشان

رَخشنده 

معنی: درخشنده؛ (به مجاز) دارای عظمت و شکوه

رَسپینا 

معنی: فصل پاییز

رَستا 

معنی: رَستن، رهیدن + ا (پسوند)، رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده

رستگار 

معنی: رها، خلاص؛ نجات یافته

روبیتا

معنی: بی‌نظیر؛ (به مجاز) زیباروی.

رودابه

معنی: دختر مهراب پادشاه کابل، همسر زال و مادر رستم دستان

روزا 

معنی: منسوب به روز؛ (به مجاز) تابنده و زیبا

روزانا

معنی: منسوب به روز؛ روشنا؛ (به مجاز) تابنده و زیبا

روسانا 

معنی: مانند روی و چهره

روشا 

معنی: روشاد، دارای چهرهی شاد، شاداب

روشان

معنی: روشن

روشن

معنی دارای نور، تابنده، درخشان، (به مجاز) آگاه با بصیرت، بینا، شاد، مسرور، درستکار، معتمد

روشنا

معنی: روشن، جای روشن، روشنایی؛ (در کردی) روشن، آشنا

روشندخت 

معنی: دختر تابنده و شاد؛ (به مجاز) زیبارو

روشنک 

معنی: روشن، نام گیاهی است، در روایات ایرانی نام دختر دارا (داریوش سوم) که اسکندر با او ازدواج کرد.

رُومینا 

معنی: زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ پاک و پاکیزه کرده

رُونیا 

عنی: آن که چهرهاش مثل نیاکان است؛ (به مجاز) اصیل

رونیکا 

معنی: روی زیبا، زیباروی

رَها

معنی: نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی

اسامی  با ریشه عربی

رابعه

معنی: نام دختر اسماعیل بصری از زنان عارف و بسطار مشهور در قرن دوم که از او حکایتها و سخنان زیادی نقل شده است.

راحل 

معنی: مهاجر، کوچ فرما، کوچ کننده؛ (اَعلام) نام مادر حضرت یوسف(ع)

راحله

معنی: مؤنث راحل

راحمه

 معنی: (مؤنث راحم) به معنی رحمت آورنده و دل سوزاننده

راشده

معنی: راهنمایی شده، از گمراهی درآمده.

راضیه

معنی: پسندیده، خوش، خشنود، از القاب فاطمه زهرا(س)

راغده

معنی: (مؤنث راغد)، راغد به معنی زندگی خوش و وسیع است، راغده به معنی زنی که زندگانی

رأفت

معنی: نرم خوئی، مهربانی، شفقت

راویه

معنی: بسیار روایت کننده، راوی

رازقی 

معنی: گیاهی بوته ای از خانواده زیتون با گلهای درشت و سفید و معطر شبیه گل یاس

رافعه 

معنی: مؤنث رافع بالا برنده، اوج دهنده

راوک 

معنی: راوق صاف، لطیف و پالوده هر چیز

رایان 

معنی: نام کوهی در حجاز در زبان سانسکریت به معنی شاهزادهٔ کوچک است، در هند قدیم به معنای دارای قدرت و در خاورمیانه قدیم به مردان رایان گفته میشد، بسیار باهوش

رایحه 

معنی: بوی خوش

رباب

معنی: نام سازی است، ابرهای سفید

ربابه 

معنی: نام سازی است

ربیعه

معنی: مرغزار، نام خواهر صلاح الدین ایوبی

رحمه

معنی: نام همسر ایوب(ع)

رحیمه 

معنی: مؤنث رحیم، مهربان

رخامین 

 معنی: رخام(عربی) + ین(فارسی) از جنس رخام

رَزان

معنی: تاکستان، باغ انگور؛ سنجیده شده، با وقار و آراسته.

رَشیده 

معنی:مؤنث رشید

رضوانه 

معنی: رضوان + ه (پسوند نسبت)، منسوب به رضوان؛ بهشتی؛ (به مجاز) زیبارو

رضیه 

معنی: مونث رضی

رعنا 

معنی: زیبا و دلفریب؛ زن خویشتن آرا؛ ویژگی آن که یا آنچه به سبب داشتن ظاهر زیبا، قدرت، یا ثروت بسیار، خودخواه و گستاخ شده است؛ (به مجاز) بلند و کشیده؛ گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد.

رفعت 

معنی: (به مجاز) برتری مقام و موقعیت، بلند قدری، افراشتگی و بلندی.

رفیعه

معنی: مؤنث رفیع

رقیه

معنی: دعا، تعویذT یکی از چهار دختر پیامبر اسلام (ص)، دختر امام حسین(ع)

رُمَیصا

معنی: نام یکی از زنان فداکار صدر اسلام با کنیه ام سلم . وی از شخصیتهای اجتماعی دوران صدر اسلام به دور پیامبر حلقه زدند و جنگیدند تا همگی به شهادت رسیدند، نام ستاره ایست و یکی از دو ستاره‌ای است که برذراع است، شِعرهای شامیه، غموص.

رَنا

معنی: شادمان گردیدن، شاد شدن، چیزی که در وی نگرند از جهت خوبی و حسن آن؛ جمال

روحا

معنی: منسوب به جان و روان

روح‌افزا 

معنی: آنچه به روان انسان شادابی و طراوت می‌بخشد، جانبخش، مفرح؛ گوشه‌ای در موسیقی ایرانی

روح‌انگیز 

معنی: روح افزا

روحبخش

معنی: روح افزا

رویا

معنی: رویا، مجموعه‌ای از تصاویر، افکار و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می‌گذرد، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می‌یابد.

ریحان

معنی: گیاهی خوشبو از خانواده‌ی نعناع که مصرف خوراکی و دارویی دارد.

ریحانه

معنی: ریحان، نام مادر امام رضا (ع).

اسامی کردی

راژان 

معنی: خوابیدن، جنبیدن گهواره؛ روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه

روجا

معنی: منسوب به روج (روز،آفتاب)؛ 2- (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ روجا نام دهی در تنکابن

روژا 

معنی: روزها، آفتاب

روژان 

معنی: روزها

روژدا 

معنی: عمر و زندگی مادر؛ (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر

روژیا

معنی: روز و روشنایی

روژیار 

معنی: روزگار

روژین

معنی: منسوب به روزT تابناک و درخشنده؛ (به مجاز) زیبا

روژینا

معنی: منسوب به روز

روناک

معنی: روشن، تابناک

اسامی فرانسوی

راشل 

معنی: راحیل

رُز 

معنی: گلی از خانواده گل سرخ دارای گلهایی به رنگهای متفاوت

رُزیتا 

معنی: مانند رُز و رُزا

رُزی

معنی: منسوب به رُز

رُزا 

 معنی: رز

اسامی یونانی

رانا

معنی: مصحف رایای انار

رُکسانا

معنی: روشنک، نام دختر دارا که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به ازدواج خود در آورد.

اسامی آشوری

رامینا

معنی: بالا

رامیلا

معنی: خدای بزرگ

رامسینا

معنی: نام یکی از خدایان آشور

اسامی عبری

راحیل 

معنی: گوسفند، نام همسر یعقوب(ع) و مادر یوسف(ع)


گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

 • هزینه سفر به شهر پراگ در جمهوری چک چقدر است؟

  هزینه سفر به پراگ می توان گفت که پراگ یکی از زیباترین و دیدنی ترین شهرهای اروپایی است. اگر می خواهید به این شهر زیبا در جمهوری چک سفر کنید...

 • طرز تهیه سالاد هندوانه با پنیر کات

  مواد لازم برای سالاد  هندوانه  با  پنیر  کاتیج   پیاز  قرمز خرد شده    یک چهارم فنجان   هندوانه      4 فنجان   پنیر  کاتیج ریز ریز شده...

 • روش های تمرین فروتنی در زندگی

  روزنامه آرمان: فروتنی یک فضیلت خیلی مهم تلقی می‌شود. بیایید این نوشته را بخوانیم تا با روش‌های تمرین فروتنی بیشتر آشنا شویم. از اشتباهاتتان...

 • بزرگترین آلودگی‌های نفتی در دریا

  وب سایت یورو نیوز: علاوه بر ابعاد انسانی غرق شدن کشتی سانچی ایران که منجر به جانباختن ۳۲ دریانورد شد، این حادثه یکی از فاجعه‌بارترین حوادث زیست...

 • آموزش مهارت‌های «تفکر نقادانه» به دانش آموزان

  هفته نامه امید جوان - نویسنده لی واتانب کراکت (Lee Watanabe Crockett)، مترجم خدیجه حسینی: تفکر نقادانه مهارتی بسیار مهم و حیاتی برای گذران زندگی...

 • فیلم: پاک کردن لکه‌ها از روی ظروف

  برترین ها - احسان درخشنده: یکی از دغدغه‌های بزرگ خانم‌های خانه‌دار، پاک کردن لکه‌ها از روی ظروف و لوازم آشپزخانه است. لکه‌ها علاوه بر آن که از...

 • ورزش دختران مبتلا به سندروم داون

  روزنامه هفت صبح - هانیه درویش: گفت و گو با دکتر «آزاده عباس زاده»، بنیانگذار موسسه فرشتگان دیوار 47، درباره آیتم جدید ورزش دختران مبتلا به سندرو...

 • هوای خوزستان در تعلیق

  روزنامه - شهروند: این خبر، درست در روزی به گوش اهالی خوزستان رسید که گردوغبار زندگی‌شان را مختل کرد: «بودجه مقابله با گردوغبار در خوزستان حذف شد.»...

 • خرید از این برندهای لوکس، پول دور ریختن است!

  برترین ها - ترجمه از پردیس بختیاری: ما معمولا فکر می کنیم که کالاهای گران قیمت تر، کیفیت بالاتری دارند. البته این فرض تا حدودی درست است اما نه...

 • گفت و گویی درباره سِیر سیاسی «لنین»

  هفته نامه صدا - ملیکا صبوحی و غزاله حسین پور: موسی اکرمی یکی از آکادمیسین های چند وجهی در سپهر علوم انسانی معاصر است. او از فلسفه سیاسی تا تاریخ و...

 • آموزش پخت کراستینی گوجه فرنگی

  2 نفر (مقدار سرو: 2 تکه نان و حدود 3/1 فنجان مخلوط گوجه فرنگی) گوجه فرنگی آلویی معمولا دارای طعم بهتری است و نسبت به سایر گوجه فرنگی ها آب...

 • هتل ذاکر مشهد

  مشهد مقدس یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری ایران است که در تمامی ایام سال میزبان زائرانی است که برای زیارت امام هشتم به این شهر سفر می‌کنند. این...

 • روانشناسی رنگ اسم شما

  اسم شما چه رنگی است؟ چی؟ مگر اسمها هم رنگ دارند؟ پس چی که دارند! تازه اگر شما بدانید اسمتان چه رنگی است شاید خیلی از مشکلاتتان در زندگی حل...

 • فال روزانه : فال امروز 3 بهمن

  فال روزانه 3 بهمن امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: سیاره حاكم شما مریخ شما را امروز تبدیل به یك قهرمان می‌كند چون كه باعث...

 • رازهای زندگی زناشویی موفق

  اگر شما هم دوست دارید که زندگی شادی را با همسرتان تجربه کنید، بهتر است به این قضیه خوب فکر کنید. پیش از این زندگی‌ها بسیار ساده بودند. زن و...

 • مدل لباس زنانه مجلسی زمستانه

  مدل لباس زنانه مجلسی زمستانه 96 در ادامه این بخش از مدل لباس اولی ها می توانید  مدل لباس های مجلسی زنانه مجموعه زمستانه برند Emporio Armani...

 • رژیم غذایی برای جوش نزدن

  یک متخصص پوست و مو تاکید کرد:« تاکنون هیچ ماده غذایی که تمام افراد مصرف کنند و باعث بروز جوش در همه شود شناخته نشده است اما بدون شک تجربه خود...

 • رازهای زیبایی موی سر

  موی سر نه تنها به زیبایی بصری می افزاید بلكه از پوست سر انسان نیز محافظت می كند. این باعث می شود تا مو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد...

 • درمان موهای کم پشت با رزماری

  درمان موهای کم پشت با رزماری رُزماری گیاهی با برگ های سوزنی شکل و همیشه  و بومی منطقه مدیترانه و کشور اوروگوئه است. گل های آن در رنگ های...

 • آراس بولوت اینملی بیوگرافی آراس بولوت اینملی + عکس

  بیوگرافی آراس بولوت اینملی آراس بولوت اینملی به انگلیسی Aras Bulut Iynemli در 25 اوت 1990 در استانبول، ترکیه متولد شد. او یک برادر بزرگتر...

 • پیرترین عروس و داماد جهان ازدواج کردند! + عکس

  عکس هایی از مراسم پیرترین عروس و داماد جهان سن این عروس و داماد پیر سر هم حدود 171 سال می شود که یکی از عجیب ترین موارد ازدواج را در کشور خود...

 • ماجرای زنی که برده جنسی شده بود ولی توانست خودش را نجات دهد

  داستان دختری که برده جنسی شد و به او تجاوز شد! + عکس ماجرای دختری را می خوانید که به هدف یافتن کار و شغل آبرومندانه وارد کشور خارجی شد ولی تصورش...

 • شخصیت مردان متولد بهمن ماه

  ویژگیها و شخصیت مردان متولد بهمن مرد متولد بهمن دارای دوستان زیادی است، از اقرار به نقطه ضعف های خود منزجر است، حسود و سوءظنی نیست، هارت و...

داغ ترین اخبار