تبلیغاتسایت سینکا روزانه با صدها مطلب جدید - در صورت ناقص بودن مطلبی به لینک منبع آن در پایین مراجعه کنید

فهرست کامل اسم دختر که با حرف ر شروع می‌شود

رایا - رزا - رسپینا - رستا - روشنک - رومینا - رونیکا - رها - رایان - رویا - روژان - روناک

اسامی فارسی

رابو 

معنی: نام گلی از گلهای بهاری

رابیا 

 معنی: مشهور، نامدار

راتا 

 معنی: نام فرشته ای است

رادا 

معنی: راد + ا (پسوند نسبت)، منسوب به راد

رامی 

معنی: رام + ی (پسوند نسبت)، منسوب به رام

رامینا 

معنی: رامین + الف (نسبت)، منسوب به رامین؛ دخترِ طربناک.

رامینه 

معنی: رام، رامین، طربناک.

رایا 

معنی: رای، فکر، اندیشه، تأمل

راددخت 

 معنی: دختر بخشنده یا خردمند

راز 

معنی: آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر

رازان 

معنی: نام روستایی در نزدیکی خرم آباد

رازک  

معنی: گیاهی علفی از خانواده شاهدانه که معطر، تلخ، و دارویی است

رافونه 

 معنی: پونه

رام افزا 

معنی: افزون کننده آرامش

رام افزون 

معنی: رام افزا، افزون کننده آرامش

رام بانو 

معنی: بانوی آرام یا بانوی شاد

رامدخت 

معنی: دختر آرام

رامش 

معنی: شادی، خوشی، لذت، حظ ، آسودگی، آسایش، سرود، نغمه

رامشین 

معنی: نام روستایی در نزدیکی سبزوار

رامک 

 معنی: رام، اهلی

رامونا 

معنی: مظهر عشق، لاتین نگهبان عاقل

رامینه 

معنی: رامین

راوش 

معنی: مصحف زاوش، نام ستاره مشتری

راویز 

 معنی: خارشتر

راویس 

معنی: صاحب جاه و جلال

رایکا 

معنی: محبوب، مطلوب

رخ افروز

معنی: روشن کننده چهره، شادی آور

رخسار

معنی: چهره، صورت، گونه

رخساره 

 معنی: چهره، صورت، گونه

رخسانا 

معنی: مانند رخ، مانند رو؛ (به مجاز) زیبارو

رخسانه

 معنی:رخ + سان (پسوند شباهت) + ه (پسوند نسبت)، رخسانا

رَخشان 

معنی: درخشان

رَخشنده 

معنی: درخشنده؛ (به مجاز) دارای عظمت و شکوه

رَسپینا 

معنی: فصل پاییز

رَستا 

معنی: رَستن، رهیدن + ا (پسوند)، رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده

رستگار 

معنی: رها، خلاص؛ نجات یافته

روبیتا

معنی: بی‌نظیر؛ (به مجاز) زیباروی.

رودابه

معنی: دختر مهراب پادشاه کابل، همسر زال و مادر رستم دستان

روزا 

معنی: منسوب به روز؛ (به مجاز) تابنده و زیبا

روزانا

معنی: منسوب به روز؛ روشنا؛ (به مجاز) تابنده و زیبا

روسانا 

معنی: مانند روی و چهره

روشا 

معنی: روشاد، دارای چهرهی شاد، شاداب

روشان

معنی: روشن

روشن

معنی دارای نور، تابنده، درخشان، (به مجاز) آگاه با بصیرت، بینا، شاد، مسرور، درستکار، معتمد

روشنا

معنی: روشن، جای روشن، روشنایی؛ (در کردی) روشن، آشنا

روشندخت 

معنی: دختر تابنده و شاد؛ (به مجاز) زیبارو

روشنک 

معنی: روشن، نام گیاهی است، در روایات ایرانی نام دختر دارا (داریوش سوم) که اسکندر با او ازدواج کرد.

رُومینا 

معنی: زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ پاک و پاکیزه کرده

رُونیا 

عنی: آن که چهرهاش مثل نیاکان است؛ (به مجاز) اصیل

رونیکا 

معنی: روی زیبا، زیباروی

رَها

معنی: نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی

اسامی  با ریشه عربی

رابعه

معنی: نام دختر اسماعیل بصری از زنان عارف و بسطار مشهور در قرن دوم که از او حکایتها و سخنان زیادی نقل شده است.

راحل 

معنی: مهاجر، کوچ فرما، کوچ کننده؛ (اَعلام) نام مادر حضرت یوسف(ع)

راحله

معنی: مؤنث راحل

راحمه

 معنی: (مؤنث راحم) به معنی رحمت آورنده و دل سوزاننده

راشده

معنی: راهنمایی شده، از گمراهی درآمده.

راضیه

معنی: پسندیده، خوش، خشنود، از القاب فاطمه زهرا(س)

راغده

معنی: (مؤنث راغد)، راغد به معنی زندگی خوش و وسیع است، راغده به معنی زنی که زندگانی

رأفت

معنی: نرم خوئی، مهربانی، شفقت

راویه

معنی: بسیار روایت کننده، راوی

رازقی 

معنی: گیاهی بوته ای از خانواده زیتون با گلهای درشت و سفید و معطر شبیه گل یاس

رافعه 

معنی: مؤنث رافع بالا برنده، اوج دهنده

راوک 

معنی: راوق صاف، لطیف و پالوده هر چیز

رایان 

معنی: نام کوهی در حجاز در زبان سانسکریت به معنی شاهزادهٔ کوچک است، در هند قدیم به معنای دارای قدرت و در خاورمیانه قدیم به مردان رایان گفته میشد، بسیار باهوش

رایحه 

معنی: بوی خوش

رباب

معنی: نام سازی است، ابرهای سفید

ربابه 

معنی: نام سازی است

ربیعه

معنی: مرغزار، نام خواهر صلاح الدین ایوبی

رحمه

معنی: نام همسر ایوب(ع)

رحیمه 

معنی: مؤنث رحیم، مهربان

رخامین 

 معنی: رخام(عربی) + ین(فارسی) از جنس رخام

رَزان

معنی: تاکستان، باغ انگور؛ سنجیده شده، با وقار و آراسته.

رَشیده 

معنی:مؤنث رشید

رضوانه 

معنی: رضوان + ه (پسوند نسبت)، منسوب به رضوان؛ بهشتی؛ (به مجاز) زیبارو

رضیه 

معنی: مونث رضی

رعنا 

معنی: زیبا و دلفریب؛ زن خویشتن آرا؛ ویژگی آن که یا آنچه به سبب داشتن ظاهر زیبا، قدرت، یا ثروت بسیار، خودخواه و گستاخ شده است؛ (به مجاز) بلند و کشیده؛ گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد.

رفعت 

معنی: (به مجاز) برتری مقام و موقعیت، بلند قدری، افراشتگی و بلندی.

رفیعه

معنی: مؤنث رفیع

رقیه

معنی: دعا، تعویذT یکی از چهار دختر پیامبر اسلام (ص)، دختر امام حسین(ع)

رُمَیصا

معنی: نام یکی از زنان فداکار صدر اسلام با کنیه ام سلم . وی از شخصیتهای اجتماعی دوران صدر اسلام به دور پیامبر حلقه زدند و جنگیدند تا همگی به شهادت رسیدند، نام ستاره ایست و یکی از دو ستاره‌ای است که برذراع است، شِعرهای شامیه، غموص.

رَنا

معنی: شادمان گردیدن، شاد شدن، چیزی که در وی نگرند از جهت خوبی و حسن آن؛ جمال

روحا

معنی: منسوب به جان و روان

روح‌افزا 

معنی: آنچه به روان انسان شادابی و طراوت می‌بخشد، جانبخش، مفرح؛ گوشه‌ای در موسیقی ایرانی

روح‌انگیز 

معنی: روح افزا

روحبخش

معنی: روح افزا

رویا

معنی: رویا، مجموعه‌ای از تصاویر، افکار و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می‌گذرد، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می‌یابد.

ریحان

معنی: گیاهی خوشبو از خانواده‌ی نعناع که مصرف خوراکی و دارویی دارد.

ریحانه

معنی: ریحان، نام مادر امام رضا (ع).

اسامی کردی

راژان 

معنی: خوابیدن، جنبیدن گهواره؛ روستایی در بخش سلوانا، شهرستان ارومیه

روجا

معنی: منسوب به روج (روز،آفتاب)؛ 2- (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ روجا نام دهی در تنکابن

روژا 

معنی: روزها، آفتاب

روژان 

معنی: روزها

روژدا 

معنی: عمر و زندگی مادر؛ (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر

روژیا

معنی: روز و روشنایی

روژیار 

معنی: روزگار

روژین

معنی: منسوب به روزT تابناک و درخشنده؛ (به مجاز) زیبا

روژینا

معنی: منسوب به روز

روناک

معنی: روشن، تابناک

اسامی فرانسوی

راشل 

معنی: راحیل

رُز 

معنی: گلی از خانواده گل سرخ دارای گلهایی به رنگهای متفاوت

رُزیتا 

معنی: مانند رُز و رُزا

رُزی

معنی: منسوب به رُز

رُزا 

 معنی: رز

اسامی یونانی

رانا

معنی: مصحف رایای انار

رُکسانا

معنی: روشنک، نام دختر دارا که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به ازدواج خود در آورد.

اسامی آشوری

رامینا

معنی: بالا

رامیلا

معنی: خدای بزرگ

رامسینا

معنی: نام یکی از خدایان آشور

اسامی عبری

راحیل 

معنی: گوسفند، نام همسر یعقوب(ع) و مادر یوسف(ع)


گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار